การประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 3 หัวข้อ "Comprehensive Laparoscopic Adrenalectomy "

(No. 141 of visitors)

    วันนี้( 2 เมษายน 2564) เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานเปิดการประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 3 หัวข้อ  "Comprehensive Laparoscopic Adrenalectomy " โดยมี อาจารย์นายแพทย์พรเทพ รัชฎาภรณ์กุล   อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์และหัวหน้าการประชุม Lower North URO MIS ครั้งที่ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

    การจัดการประชุมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจในเขตภาคเหนือตอนล่าง  มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาเทคนิคการผ่าตัด laparoscopic adrenalectomy ซึ่งเป็นการผ่าตัดด้วยวิธีการส่องกล้อง  ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานในการรักษาเนื้องอกของต่อมหมวกไตที่ทำงานผิดปกติหรืออาจเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ราคาแพง เช่น เลเซอร์ หุ่นยนต์ หรือชุดถ่ายทอดราคาแพง การจัดการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กมล ภานุมาตรัศมี  หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ   ฝ่ายศัลยศาสตร์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มาแบ่งปันประสบการณ์  ตอบข้อซักถาม และสาธิตการผ่าตัด แนะนำทักษะการผ่าตัดช่องท้องผ่านกล้อง   อาจารย์นายแพทย์ธัชชัย ฮั่นตระกูล  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชารังสีวิทยา    อาจารย์แพทย์หญิงแพรว สุวรรณศรีสุข  อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  และอาจารย์นายแพทย์ภัทร รอดอ่อง อาจารย์แพทย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มาให้ความรู้ เพื่อพัฒนาความเข้าใจในโรค การสืบค้นโรค การวินิจฉัยทางรังสี  แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพิ่มประสิทธิผลการรักษาและลดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ป่วยได้

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 2 ม.ย. 2564 เวลา 18.00 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn