สรุปผลการประชุม ศรว วาระพิเศษ วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.

(No. 222 of visitors)

สรุปผลการประชุม ศรว วาระพิเศษ
วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ที่ประชุมเห็นชอบให้

1 งดการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
2 เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
จากวันที่ 24 และ 25 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 22 และ 23 พฤษภาคม 2564
โดยคงสนามสอบเดิม
3 เลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ออกไปก่อน
และกำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ขอให้ติดตามข้อมูล
ผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 16 ม.ย. 2564 เวลา 13.42 น.
โดย : นายพรอนันต์ รบช้าง

Announcements/Orders


Faculty Hymn