ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19" สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.(23-24 เม.ย.64)

(No. 86 of visitors)

ขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธา

ร่วมบริจาค "นเรศวร สู้ภัยโควิด-19"

สู้ไปกับบุคลากรทางการแพทย์ รพ.มน.

วันที่ 23-24 เมษายน 2564

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 28 ม.ย. 2564 เวลา 04.23 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn