ชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลก และชมรมหรรษาพาเพลิน มอบเงินบริจาคจำนวน 10,000 บาท ให้กับ รพ.มน.

(No. 53 of visitors)

    วันนี้ (28 เม.ย.64) ชมรมกีฬาคาราโอเกะผู้สูงอายุ พิษณุโลก และชมรมหรรษาพาเพลิน มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 10,000 บาท โดยมีนางสาวขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 28 ม.ย. 2564 เวลา 19.55 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn