หนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

(No. 280 of visitors)

ผู้ได้รับการติดต่อบัญชีรายชื่อสำรองกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) ให้ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมการส่งชื่อเพื่อตัดสิทธิ์ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564 ภายในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หน่วยบริหารการศึกษา โทร. 055-96-7957

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 14 พ.ค. 2564 เวลา 14.02 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn