คุณชัยวัฒน์ และ คุณนิตยา หอวรรณภากร มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มน. จำนวน 200,000 บาท

(No. 127 of visitors)

     เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน  2564 คุณชัยวัฒน์ และ คุณนิตยา หอวรรณภากร   มอบเงินบริจาคให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 200,000 บาท(สองแสนบาทถ้วน) โดยมี รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และคุณขนิษฐา เมฆอรุณกมล รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 4 มิ.ย. 2564 เวลา 16.32 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

Announcements/Orders


Faculty Hymn