การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(No. 833 of visitors)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้และการสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (Modified Essay Questions) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/FRgcdRFQDyDP1f8k9

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 26 ต.ค. 2564 เวลา 08.59 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn