การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

(No. 653 of visitors)

การรับสมัครสอบเบ็ดเสร็จประมวลความรู้ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) (Comprehensive Examination Part III (OSCE)) ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤศจิกายน 2564

ลิงก์สำหรับสมัครสอบ : https://forms.gle/htyTqg26WoBhmG98A

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวัดและประเมินผล โทร. 055-96-7960

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 พ.ย. 2564 เวลา 14.32 น.
โดย : น.ส.จันจิรา รอดท่าหอย

Announcements/Orders


Faculty Hymn