คุณวิไล ชัยพัฒนพงศ์ มอบทุนการศึกษาให้นิสิตแพทย์ “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย”

(ดู 43 ครั้ง)

          วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นางสาวจีรวรรณ ภูทวี และ นางสาวสุพิชญา รอดเสรี นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้ารับมอบทุนการศึกษา จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) จาก “กองทุนนเรศวร 3 ทศวรรษ นิรัติศัย” โดย คุณ วิไล ชัยพัฒนพงศ์ เป็นผู้มอบ ณ ห้องนเรศวร 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยจะได้รับเป็นทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง ปีละ 100,000 บาท จนสำเร็จการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 29 มี.ค. 2564 เวลา 17.39 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร