พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

(ดู 36 ครั้ง)

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 เวลา 17.30 น. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานกล่าวในพิธีเปิดและให้โอวาทแก่นิสิต ในงาน “พิธีมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564” พร้อมนำทีมคณาจารย์เข้าร่วมมอบสัญลักษณ์แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยทางสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดพิธีมอบสัญลักษณ์ แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้น เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตแพทย์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและคณาจารย์ รวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความรักความผูกพันซึ่งกันและกันของนิสิตภายในคณะ และบ่งบอกถึงความเป็นนิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนิสิตแพทย์เข้าร่วมพิธีรับมอบ ณ ห้องประชุม CC2-802 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เครดิตภาพ : งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 30 ธ.ค. 2564 เวลา 16.48 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร