รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565(รอบ2)

(ดู 348 ครั้ง)

รับสมัครแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำปี 2565(รอบ2)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 5 ม.ค. 2565 เวลา 15.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร