คณะแพทยศาสตร์ ประชุมและหารือและวางแผนนโยบายและกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 278 ครั้ง)

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพิริยา นฤขัตรพิชัย  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย วิชัย รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในโอกาสประชุมผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ร่วมกับผู้บริหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

     การจัดการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือและวางแผนนโยบายและกลยุทธ์การทำงานคณะแพทยศาสตร์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร  และเพื่อสร้างความเข้าใจถึงทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุม CC2-414 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 13 ก.ย. 2565 เวลา 17.49 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร