การจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565

(ดู 23 ครั้ง)

สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดให้มีการจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 เพื่อหารายได้สบทบทุน “มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยการจัดจำหน่ายถุงผ้าที่ระลึกเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 ให้แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมไปถึงผู้มารับบริการ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการนี้ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 18,000 บาท เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 23 ก.ย. 2565 เวลา 21.05 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร