งานวิจัย

ประจำปี 2565 (รวม 2 ข่าว)
 
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ประชาสัมพันธ์การใช้งานแหล่งสืบค้นทดแทนฐานข้อมูล Web of Science (ดู 16 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 3 มีนาคม 2565

สป.อว. ยกเลิกการบอกรับฐานข้อมูล ProQuest Dissertation & Theses และ Web Of Science (ดู 11 ครั้ง)
วัน จันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ประจำปี 2564 (รวม 6 ข่าว)
 
ประจำปี 2563 (รวม 2 ข่าว)
 
ประจำปี 2562 (รวม 9 ข่าว)
 
ประจำปี 2561 (รวม 1 ข่าว)
 
ประจำปี 2560 (รวม 16 ข่าว)
 
ประจำปี 2559 (รวม 19 ข่าว)
 
ประจำปี 2558 (รวม 49 ข่าว)
 
ประจำปี 2557 (รวม 15 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร