Inter-Med Channel

ประจำปี 2565 (รวม 4 ข่าว)
 
WHAT SHOULD I DO IF I TESTED POSITIVE FOR COVID-19? (ดู 11 ครั้ง)
วัน พุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565

Top 6 Benefits of Regular Exercise (ดู 33 ครั้ง)
วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565

STROKE : Spot the Warning Signs FAST (ดู 24 ครั้ง)
วัน ศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565

Have You Learned to Listen? (ดู 43 ครั้ง)
วัน อังคาร ที่ 25 มกราคม 2565

ประจำปี 2564 (รวม 3 ข่าว)
 

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร