จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ

(ดู 922 ครั้ง)

จ้างซ่อมหอระบายความร้อน ระบบปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 276,771.55 บาท

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 มี.ค. 2564 เวลา 14.39 น.
โดย : นางประภาพร กันจู

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร