ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2564

(ดู 523 ครั้ง)

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ประจำเดือนมกราคม 2564

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 2 มิ.ย. 2564 เวลา 10.56 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร