จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน

(ดู 439 ครั้ง)

จ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 4 รายการ จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 460,000 บาท

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 5 ก.ค. 2564 เวลา 15.24 น.
โดย : นางประภาพร กันจู

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร