ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 ในวันพุธที่6ต.ค.64 เลื่อนขึ้นมาเป็นวันจันทร์ที่30ส.ค.64

(ดู 975 ครั้ง)

ผู้ที่มีนัดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

ในวันพุธที่6ต.ค.64

เลื่อนขึ้นมาเป็นวันจันทร์ที่30ส.ค.64

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อ. 3 ส.ค. 2564 เวลา 10.56 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร