ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน APP "พิดโลกพร้อม" และเลือกสนามฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ ให้มารับการฉีดวัคซีน วันที่ 11 สิงหาคม 2564

(ดู 1,283 ครั้ง)

ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
APP "พิดโลกพร้อม"
และเลือกสนามฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน
การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้
ให้มารับการฉีดวัคซีน
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 7072 3818
(ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 9 ส.ค. 2564 เวลา 14.01 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร