รพ.มน. คณะแพทยศาสตร์ ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์ ร่วมฉีดวัคซีน โควิด 19 พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล”

(ดู 475 ครั้ง)

      เมื่อวันที่  24  กันยายน 2564  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร   ขานรับนโยบาย กระทรวงสาธารณสุขรวมพลังบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากคณะแพทยศาสตร์ กว่า 300 คน ร่วมให้บริการฉีดวัดซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  พร้อมกันทั่วประเทศ 1 ล้านเข็ม ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน “วันมหิดล” ณ อาคารอุทยานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมีทั้งกลุ่มประชาชนที่ ลงทะเบียนผ่านระบบและแบบ walk in  สำหรับประชาชนทั่วไป และกลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก  ที่ยังไม่เคยได้รับวัคโควิด-19 ชนิดใดๆ มาก่อน  โดยเปิดให้บริการจนถึง 15.00 น. มีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนทั้งสิ้น จำนวน 2,443 คน  ซึ่ง ได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค และเข็ม 2 เป็นแอสตร้าเซนเนก้า ตามมาตรฐานความปลอดภัยเรื่องวัคซีน ตามที่กระทรงสาธารณสุขกำหนด   ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564   

      นอกจากนี้ยังมีนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้นปี 3  ร่วมจำหน่าย ถุงผ้าและแอลกอฮอล์ล้างมือ  รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ต่อไป

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 29 ก.ย. 2564 เวลา 15.10 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร