ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

(ดู 446 ครั้ง)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 เรื่อง จ้างปรับปรุงคลังยาและคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 1 งาน จำนวนเงิน 17,599,850 บาท

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 9 ธ.ค. 2563 เวลา 10.12 น.
โดย : นางประภาพร กันจู

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร