ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

(ดู 554 ครั้ง)

ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 11 รายการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 28 ส.ค. 2563 เวลา 14.03 น.
โดย : นางสาวอังสนาพร เกษมรัตน์

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร