จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ

(ดู 42 ครั้ง)

จ้างสอบเทียบพัสดุ จำนวน 2 รายการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : จ. 22 มี.ค. 2564 เวลา 14.30 น.
โดย : นางประภาพร กันจู

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร