สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

(ดู 75 ครั้ง)

สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สืบชะตามหามงคล ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปราบไตรจักร 2

ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีสืบชะตามหามงคล การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยพระสงฆ์ 9 รูป  การแสดงกลองสะบัดชัย จากชมรมสืบสานล้านนา สรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต พิธีมอบพวงมาลัยของที่ระลึกและขอพรจากท่านอธิการบดีและท่านผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุขและงดงามสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยต่อไป

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 8 ม.ย. 2564 เวลา 12.38 น.
โดย : นางสาวจามรี อ่อนโฉม

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร