ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ (Alternative Hospital Quarantine AHQ)

(ดู 336 ครั้ง)

ประกาศ

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19

เรื่องการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ

(Alternative Hospital Quarantine AHQ)

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 พ.ย. 2564 เวลา 15.05 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร