ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท

(ดู 263 ครั้ง)

   เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.   ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่มณี บุญกล่ำ โดยมีอาจารย์พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ วัดพิกุลวราราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

    

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : อา. 29 ส.ค. 2564 เวลา 22.12 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร