ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยนเรศวร

(ดู 440 ครั้ง)

     วันนี้ (2 ก.ย.64) ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีน นำเสนอโดย ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  พญ.ธันยาสิริ จินดายก หัวหน้าฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

 

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พฤ. 2 ก.ย. 2564 เวลา 16.26 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร