ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท

(ดู 89 ครั้ง)

           วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ศ.นพ.ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.พญ.สุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ อ.พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต รับมอบทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563 จำนวน 4 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) จากตัวแทนครอบครัวบุญกล่ำ ณ ห้องรับรองคณบดี ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

  1. นายกิตติ เจริญโต นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6
  2. นายสุทธิลักษณ์ อุดมธนะทรัพย์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  3. นายพิสิฐ มาศเสนา นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5
  4. นางสาวประภัสสร มีโพธิ์ นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4

          สำหรับทุนการศึกษาครอบครัวบุญกล่ำ เป็นทุนต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา ในโอกาสนี้ ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ครอบครัวบุญกล่ำ เป็นอย่างสูง ที่ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตแพทย์ หากท่านผู้มีจิตศรัทธาท่านใดต้องการมอบทุนการศึกษา สามารถโทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนานิสิตและงานกิจการนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร หมายเลขโทรศัพท์ 0-5596-7848 ในวันและเวลาราชการ

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 4 ธ.ค. 2563 เวลา 14.52 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร