พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2563

(ดู 121 ครั้ง)

          วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ตัวแทนนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีรับทุนการศึกษามูลนิธิจงกลนีนิธิ ปีการศึกษา 2563 โดยมี ศ.เกียรติคุณ นพ.วิศิษฏ์ สิตปรีชา ประธานมูลนิธิจงกลนีนิธิ เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร ตามที่มูลนิธิจงกลนีนิธิ ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประจำในทุกๆปี ปีการศึกษาละ 6 ทุน ทุนการศึกษาละ 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นจำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) สำหรับทุนดังกล่าว จะได้รับเป็นทุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทางคณะแพทยศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

รายชื่อนิสิตผู้ได้รับมอบทุน ดังนี้

  1. นายฉลองภูมิ พุฒิสกุลวงศ์       นิสิตชั้นปีที่ 6
  2. นายอัสลาม บูดาเล็ง             นิสิตชั้นปีที่ 6
  3. นางสาวกิ่งกาญจน์ แต้มพงษ์    นิสิตชั้นปีที่ 3
  4. นางสาวพิมกานต์ มหาสวัสดิ์    นิสิตชั้นปีที่ 3
  5. นายศุภชัย ระเริง                 นิสิตชั้นปีที่ 3
  6. นางสาวปาริชาติ ภารังกูล       นิสิตชั้นปีที่ 3

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : ศ. 4 ธ.ค. 2563 เวลา 14.59 น.
โดย : นายณัฐวุฒิ ปั้นลี้

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร