กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.

(ดู 341 ครั้ง)

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 1,000ชิ้น ถุงมือจำนวน 30 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขนาด 180 cc จำนวน 10 ขวด  เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450  cc จำนวน 10 ขวด และแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 2 อัน  ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

       คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มา ณ โอกาสนี้

เพิ่มข้อมูลเมื่อ : พ. 3 ก.พ. 2564 เวลา 10.14 น.
โดย : นางสาวณัฐพร แก้วแดง

ประกาศ/คำสั่ง

คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ 0 5596 5666, 0 5596 5777

โทรสาร 0 5596 7927, 0 5596 5005

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เพลงมาร์ช คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร