กฟผ. มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ให้กับ รพ.มน.           เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มอบตู้เก็บสิ่งตรวจความดันบวกและความดันลบ จำนวน 1 ตู้ พร้อมชุดกาวน์กันน้ำจำนวน 100 ชุด หมวกคลุมผม จำนวน 1,000ชิ้น ถุงมือจำนวน 30 กล่อง เจลแอลกอฮอล์ขนาด 180 cc จำนวน 10 ขวด  เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450  cc จำนวน 10 ขวด และแท่นกดเจลแอลกอฮอล์จำนวน 2 อัน  ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.นพ.บดินทร์  บุตรธรรม  รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร  พร้อมทีมผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

           คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)มา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/02/2021 10:14 น.