แผนที่
ติดต่อเรา
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบล ท่าโพธิ์
อำเภอ เมืองพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก 65000

โทรศัพท์
0 5596 5666
0 5596 5777
แผนที่