การบริการผู้ป่วย
บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยนอกเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
1. ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ /

2. ใบมอบฉันทะ /

3. แบบขอรับบริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ / /

สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ความเป็นเลิศและบริการของโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวร
ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวสาร เพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

  ข้อแนะนำ สำหรับ นิสิต บุคลากร และประชาชนที่ติดเชื้อ COVID-19 และเข้ารับบริการที่ รพ.มน. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

  ผู้ติดเชื้อ COVID-19 สามารถ Walk in เข้าพบแพทย์และรับยาที่คลินิกผู้ป่วยนอก COVID-19 (OPSI) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องตรวจ 99 หน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ) . เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 น. - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โทรศัพท์ : 0 5596 5153 . #กรณีฉุกเฉิน : มีไข้สูง หอบเหนื่อย อาการแย่ลง ให้เข้ารับบริการ ที่ห้องฉุกเฉิน รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ : 0 5596 5622-5 . #การขอรับใบรับรองแพทย์ ติดต่อคลินิกผู้ป่วยนอก COVID-19 (OPSI) รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร (ห้องตรวจ 99 หน้าโรงพยาบาล ข้างธนาคารกรุงเทพ) ในวันที่เข้าพบแพทย์

  05/09/2022 11:50:55

  ประกาศ/คำสั่ง

  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร


  Username:

  Password:

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง