การบริการผู้ป่วย
บริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริการผู้ป่วยนอกเวลา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดาวน์โหลดไฟล์ต่าง ๆ
1. ใบกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ /

2. ใบมอบฉันทะ /

3. แบบขอรับบริการข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ / /

สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศูนย์ความเป็นเลิศและบริการของโรงพยาบาลมหาลัยนเรศวร
ภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ข่าวสาร เพิ่มเติม
  ประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม

  ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน APP "พิดโลกพร้อม" และเลือกสนามฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ ให้มารับการฉีดวัคซีน วันที่ 11 สิงหาคม 2564

  ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไปและหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไปที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนAPP "พิดโลกพร้อม"และเลือกสนามฉีดวัคซีนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยันการฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ให้มารับการฉีดวัคซีนวันที่ 11 สิงหาคม 2564เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น.สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 7072 3818(ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.)

  09/08/2021 14:01:10

  ประกาศ/คำสั่ง

  เข้าสู่ระบบสำหรับบุคลากร


  Username:

  Password:

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง