มูลนิธิบีเจซี บิ๊กซี มอบรถเข็นวีลแชร์ จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มน.         เมื่อวันที่ 2  กุมภาพันธ์ 2564 มูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มอบรถเข็นวีลแชร์  จากโครงการ We Share  Wheelchair จำนวน 5 คันให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย  รศ.พญ.รสสุคนธ์  คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์เป็นผู้รับมอบ

         คณะแพทยศาสตร์ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบคุณมูลนิธิเจซี บิ๊กซี  บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด พิษณุโลก  มา ณ โอกาสนี้


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/02/2021 12:18 น.