สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร    สืบสานประเพณีสงกรานต์ ม.นเรศวร

    วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 08.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สืบชะตามหามงคล ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต กว่า 300 คน เข้าร่วมงาน ณ อาคารปราบไตรจักร 2

    ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมตัวแทนบุคลากรเข้าร่วมงาน สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานประกอบด้วย พิธีสืบชะตามหามงคล การตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง โดยพระสงฆ์ 9 รูป  การแสดงกลองสะบัดชัย จากชมรมสืบสานล้านนา สรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พิธีกล่าวปฏิญาณตนเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต พิธีมอบพวงมาลัยของที่ระลึกและขอพรจากท่านอธิการบดีและท่านผู้อาวุโส โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ปฏิบัติตามหลัก DMHTT อย่างเคร่งครัด บรรยากาศภายในงานเป็นไปด้วยความสุขและงดงามสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยต่อไป


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 08/04/2021 12:38 น.