รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้    รพ.มน.ประชุมเตรียมความพร้อมเปิด ARI Clinic ครั้งที่ 3 วันที่ 19 เมษายนนี้

                    วันนี้ (8 เม.ย.64) เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสุภินดา ศิริลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้เชิญอาจารย์แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในขณะนี้

                    โดยที่ประชุมได้มีมติเตรียมความพร้อมเปิดคลินิกโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน /โรคหวัด หรือ ARI Clinic

    ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 19 เมษายน 2564 รวมทั้งมีมติให้บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ งดเดินทางไปในพื้นที่ควบคุม 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และนนทบุรี ยกเว้นกรณีเร่งด่วนจำเป็น  งดจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 50 คน และเตรียมแจ้งนิสิตแพทย์ให้เดินทางกลับมาที่มหาวิทยาลัยก่อนที่จะเปิดภาคเรียนเพื่อกักตัว 14 วัน  รวมทั้งการเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ในช่วงสงกรานต์นี้ด้วย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ขอความร่วมมือประชาชนผู้เข้ามารับบริการได้ปฏิบัติตน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชนแออัด  รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเสมอ เพื่อตัวท่านเองและครอบครัว


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 08/04/2021 12:46 น.