เพิ่มจุดตรวจโควิด-19 ด้วย รถเก็บตัวอย่าง ชีวนิรภัยพระราชทาน (Biosafety Mobile Unit)  รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เปิดให้บริการตรวจโควิด-19 ณ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวรอีกครั้ง 24 เม.ย. 64 นี้ #กลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในเขต ต.ท่าโพธิ์ นิสิต และบุคลากร ม.นเรศวร ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ

  เวลาการเปิดให้บริการ

  รอบเช้า เวลา 09.00 น. - 12.00 น. จำนวน 300 คน

  รอบบ่าย เวลา 13.00 น. - 16.00 น. จำนวน300 คน

   

  ขั้นตอนการเข้ารับการตรวจ

  ผู้รับการตรวจเขียนไทม์ไลน์ตนเอง ระหว่างวันที่ 10-23 เม.ย.64 และดาวน์โหลดเอกสารพร้อมกรองเอกสารให้เรียบร้อยเพื่อความรวดเร็ว ลิงก์ ดาวน์โหลด : shorturl.at/kFTV7
  สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  ล้างมือก่อนและหลังเข้ารับบริการ
  เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร
  เข้ารับบริการตามจุดบริการที่กำหนด ได้แก่

  จุดที่ 1 จุดคัดกรองกรอกเอกสาร

  จุดที่ 2 จุดรับบัตรคิว

  จุดที่ 3 จุดลงทะเบียนและรับอุปกรณ์การตรวจ

  จุดที่ 4 จุดตรวจ

  จุดที่5 จุดรับเอกสารการกักตัว ตามพ.ร.บ. โรคติดต่อ


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 22/04/2021 13:43 น.