ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน.  รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอขอบพระคุณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ และค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ได้จัดสรรกำลังพล ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสถานการณ์การขาดแคลนโลหิต รพ.มน.
  .
  ขอขอบพระคุณ
  * กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
  * กองพันซ่อมบำรุง ๒๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
  * กองพันทหารสื่อสารที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  * กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ที่ได้นำกำลังพลมาร่วมบริจาคโลหิต ให้กับ รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร
  .
  ณ ขณะนี้โรงพยาบาลยังคงประสบสถานการณ์การขาดแคลนโลหิตทุกหมู่เลือดอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่มีสุขภาพดีทุกท่านสามารถเดินทางมาบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด รพ.มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยทุกท่านมั่นใจในความปลอดภัยของระบบบริการในโรงพยาบาลได้
  .
  ชมคลิป : รพ.มน."เรากำลังขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤติ" เชิญบริจาคเลือด ช่วยเพื่อนมนุษย์
  .
  สามารถบริจาคโลหิตได้ที่งานธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารสิรินธร #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เปิดบริการ จันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 8.30 -12.00 น. บ่าย เวลา 13.00 – 18.30 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 5596 5506


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 28/04/2021 16:40 น.