รพ.มน. เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19  รพ.มน. เปิดให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19  

  สำหรับประชาชน ดังต่อไปนี้  

   

  1.สำหรับประชาชน ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

  2.สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 โรค

    2.1  โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี 

    2.2 โรคหัวใจและหลอดเลือด 

    2.3 โรคไตเรื้อรัง ที่อยู่ระยะ 5 ขึ้นไป (ไตวายเรื้อรัง) 

   2.4 โรคหลอดเลือดสมอง 

   2.5 โรคมะเร็งทุกชนิด ที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด 

   2.6 โรคเบาหวาน  

   2.7 โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก มากกว่า 100 กิโลกรัม  หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร 

  3.สำหรับประชาชน อายุ 60 ปีขึ้นไป และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัว 7 โรค ในเขต 5 ตำบล อ.เมือง จ.พิษณุโลก พื้นที่รับผิดชอบ รพ.มน. ได้แก่

  1ตำบลท่าโพธิ์ 2. ตำบลท่าทอง  3. ตำบลวัดพริก  4. ตำบลงิ้วงาม 5. ตำบลวังน้ำคู้

   

  หากมีข้อสงสัยกรุณาโทร 0 5596 5666 หรือ 0 5596 5777 เพื่อข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว 


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 06/05/2021 19:07 น.