ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน APP "พิดโลกพร้อม" และเลือกสนามฉีดวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้ ให้มารับการฉีดวัคซีน วันที่ 11 สิงหาคม 2564  ประชาชนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
  และหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ ขึ้นไป
  ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน
  APP "พิดโลกพร้อม"
  และเลือกสนามฉีดวัคซีน
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
  ทางเจ้าหน้าที่จะโทรศัพท์ไปยืนยัน
  การฉีดวัคซีนตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้ให้ไว้
  ให้มารับการฉีดวัคซีน
  วันที่ 11 สิงหาคม 2564
  เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น.
  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 09 7072 3818
  (ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 น. - 16.00 น.)


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 09/08/2021 14:01 น.