โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกบริจาคเงิน 100,000บาท ให้กับ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร       เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  2564 เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลกมอบเงินบริจาค 100,000บาท(หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างประโยชน์ต่อผู้ป่วย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 19/08/2021 13:34 น.