ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท       เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 16.00 น.   ครอบครัวบุญกล่ำ มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ในงานฌาปนกิจศพคุณแม่มณี บุญกล่ำ โดยมีอาจารย์พญ.ญาศินี อภิรักษ์นภานนท์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและนิสิต เป็นตัวแทนรับมอบ  ณ วัดพิกุลวราราม  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

        


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/08/2021 22:12 น.