ผู้ช่วยรัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยนเรศวร         วันนี้ (2 ก.ย.64) ดร.ดนุช  ตันเทอดทิตย์   ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะ เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานและให้กำลังใจบุคลากร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยนเรศวร และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานศูนย์ฉีดวัคซีน นำเสนอโดย ผศ.นพ.บดินทร์ บุตรธรรม รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วย รศ.พญ.รสสุคนธ์ คชรัตน์ รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  พญ.ธันยาสิริ จินดายก หัวหน้าฝ่ายพยาธิวิทยาคลินิก ภก.ชัยวัฒน์ บูรณะชนอาภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนและพัสดุ คุณเนตรญา วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ร่วมให้การต้อนรับ

     


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 02/09/2021 16:26 น.