สถานีวิทยุ มน. สัมภาษณ์ เรื่อง “การใช้ชุดตรวจโควิด 19 (ATK) กับมุมมองแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก”    เมื่อวันที่   2 กันยายน  2564  เวลา 15 .00 น. อ.พญ.ชนิดา จันทร์ทิม หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้สัมภาษณ์ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz   เรื่อง  “การใช้ชุดตรวจโควิด 19 (ATK) กับมุมมองแพทย์ด้านโสต ศอ นาสิก”


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/09/2021 15:45 น.