พิธีถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564       วันนี้( 23 กันยายน 2564) เวลา 07.30 น. ศ.นพ.ศิริเกษม  ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก องค์พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย โดยมีคณะต่างๆในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  พร้อมทั้ง ผู้บริหาร  อาจารย์แพทย์  สโมสรนิสิตแพทย์ และตัวแทนนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 2  ร่วมพิธีถวายราชสดุดี ณ บริเวณลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       กิจกรรมภายในงานยังมีการขับร้องเพลง “มาร์ชคณะแพทยศาสตร์” และ“ด้วยเกียรติแพทย์ไทย” โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 2 รวมถึงการรับมอบเงินบริจาคจากการเปิดตู้บริจาคภายในจังหวัดเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น641,280.25 บาท


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 23/09/2021 18:28 น.