ขอเชิญบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big cleaning day    ขอเชิญชวนบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันรักษาความสะอาด ตามหลัก 5 ส.

    Big cleaning day

    1 ตุลาคม 2564

    เวลา 09.00 น. - 16.00 น.


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 29/09/2021 15:27 น.