รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting        วันนี้เวลา 10.30 น. นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Center : GECC)  ประจำปี พ.ศ. 2564 ให้แก่หน่วยงานที่ผ่านการรับรอง โดยระบบ Video Conference : Zoom Meeting  

      ในการนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับมอบโล่ตรารับรองมาตรฐานระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมแสดงความยินดีพร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้อง CC - 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

      โดยในปีนี้มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รางวัลระดับเป็นเลิศ (เหรียญทอง) จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะแพทยศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย รางวัลระดับก้าวหน้า (เหรียญเงิน) จำนวน 101 ศูนย์ รางวัลระดับพื้นฐาน (สีฟ้า) 785 ศูนย์ รวมทั้งสิ้น 888 ศูนย์ การรับรองมาตรฐานดังกล่าวจะมีอายุการรับรอง 3 ปี นับจากปีที่ได้รับการรับรอง

        ทั้งนี้ ผู้จัดงานของ GECC ได้สัมภาษณ์สด ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ ซึ่งเป็นผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศ ถึงแรงบันดาลใจในการดำเนินงาน ที่ทำให้ได้รับรางวัลระดับเป็นเลิศในครั้งนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม ศิริลักษณ์ กล่าวว่า “กว่า 7 ปี ที่กระผมได้บริหารงาน ได้นำ Patient journey map เข้ามาช่วย ติดตามดูว่าคนคนนึงเข้ามาในโรงพยาบาลตั้งแต่ขั้นตอนแรก
  ถึงขั้นตอนสุดท้าย ในแต่ละแผนกเค้าเดินไปตรงไหนบ้าง แผนกลงทะเบียน นั่งรอตรวจ ไปเจาะเลือด เอกซเรย์ กลับมานั่งรอ เพื่อตรวจกับหมอ จ่ายเงิน ไปรับยา ฯลฯ เราใช้ Patient journey map มาใช้เพื่อดูว่าในแต่ละแผนก แต่ละโรคเค้าจำเป็นต้องเดินไปที่ไหนบ้าง ซึ่งนำมาวิเคราะห์ปรับปรุงทั้งวิธีการต้อนรับหาวิธีการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกไปเพื่อให้สะดวกขึ้นครับ

            นอกจากนั้นเพียงแค่เราสมมุติว่าตนเองเป็นผู้ป่วย เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็จะเป็นแรงบวกที่ทำให้เรายิ่งปฏิบัติงานด้วยความที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ เห็นความทุกข์ของเขาสิ่งใดที่ช่วยให้หายได้มีรอยยิ้มและความประทับใจได้ เราก็จะตั้งใจทำให้ดีที่สุด ยิ่งในช่วงวิกฤติโรคระบาดยิ่งต้องเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ คนไข้ และบุคลากรของเรา เช่น ระบบการแพทย์ทางไกล ตรวจรักษาผ่านโทรศัพท์ด้วยเทคโนโลยี 5G Telemedicine คนไข้ไม่ต้องเข้ามาในโรงพยาบาล คุณหมอตรวจผ่านทางโทรศัพท์ เห็นหน้ากัน ส่งยาทางไปรษณีย์ ลดความแออัด ลดความเสี่ยงได้ให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้ครับ”

            ในการมอบรับโล่ตรารับรองมาตรฐาน ครั้งนี้มีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/PR.MedicineNU  , https://www.facebook.com/GECC2019 และ https://www.facebook.com/nu.university  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

   

   


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 30/09/2021 17:05 น.