พิธีถวายราชสดุดี “วันพยาบาลแห่งชาติ” ประจำปี 2564         วันนี้(21 ตุลาคม 2564) เวลา 09.30 น.  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศิริเกษม  ศิริลักษณ์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาลและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพนี้  และการกล่าวคำปฏิญาณตน นำโดย นางเนตรญา  วิโรจวานิช หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  ต่อด้วยพิธีมอบรางวัลพยาบาลดีเด่นประจำปี 2564 และ รางวัลการประกวดผลงานการพัฒนาคุณภาพ ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร


    เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 21/10/2021 19:42 น.