ประกาศ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 เรื่องการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ (Alternative Hospital Quarantine AHQ)  ประกาศ

  ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข

  กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19

  เรื่องการเปิดระบบการรับผู้ป่วยและผู้ติดตามในโครงการ

  (Alternative Hospital Quarantine AHQ)


  รายการไฟล์


  เพิ่มข้อมูลเมื่อ : 03/11/2021 15:10 น.